بلاگ

ابوالحسن آسمند

بیوگرافی

دبیر تربیت بدنی
کارشناسی ارشد مدیریت توسعه راهبردی در ورزش
سابقه 20 سال خدمت
سابقه ۷ سال تدریس در مدارس تیزهوشان