ابوطالب فروغی فرد

مدیریت دبیرستان

بیوگرافی

متولد:سال 1365
تحصیلات:
کارشناسی: مهندسی مکانیک دانشگاه شهید رجایی تهران
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی دانشگاه شهید رجایی تهران
دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه شهید رجایی تهران
سابقه کار: ۱۶ سال

سابقه ۱۰ سال تدریس در دانشگاه های استان

ارتباط با مدیر